Deutsch Version

Bastard 372.001-8 ČSD

Skutečnost

Vývoj

V roce 1988 byly vyrobeny dva prototypy - 372.001 ČSD a 230.001 DR (tovární označení 80E). Následně bylo v roce 1991 vyrobeno 14 strojů řady 372 ČSD (76E) a 19 strojů pro Deutsche Reichsbahn (80E). Lokomotivy byly vyvinuty pro přeshraniční provoz na napájecí systémy 3 kV ss a 15 kV 162⁄3 Hz.

Technika

Lokomotiva je na obou systémech řízena odporovou regulací. Nepřímý kontrolér spíná elektropneumatické stykače - na stejnosměrném sériovém zapojení trakčních motorů má lokomotiva 27 jízdních stupňů a na sérioparelelu dalších 17, na každém hospodárném stupni lze zařadit ještě 5 šuntů. Trakční odporník je fechralový, využívá se i pro plynule řízenou cize buzenou nezávislou EDB (2200 kW).

Mechanická část lokomotivy je převzata z řady 263. Odtud je převzata i koncepce chlazení se žaluziemi v pravé bočnici.

Při jízdě na jednofázovém systému je obvodům lokomotivy předřazen transformátor a olejem chlazené diodové usměrňovače.

Aby lokomotivy měly přechodnost i na německé železnice, jsou vybaveny kromě mobilní části liniového zabezpečovače LS IV/I i německým bodovým zabezpečovačem PZ 80 a rychloměrem Metra GMR. Na lokomotivě 372.007 se od roku 2000 ověřuje statický měnič 3000/600 V se samostatnými výstupy pro nabíjení baterií a nabíjení střídače pomocných pohonů.

Provoz

U ČSD byly stroje řady 372 od počátku svého provozu soustředěny v Lokomotivním depu Děčín, ani po vzniku Českých drah nedošlo ke změně jejich působiště a byly dislokovány v DKV Ústí nad Labem, PJ Děčín. Od roku 1994 do června 2004 byly tyto lokomotivy mj. nasazovány na vozbu vlaků RoLa v úseku Lovosice - Drážďany. Od roku 1996 do roku 2001 klesl celkový počet lokomotiv z 15 na 9, protože některé stoje byly rekonstruovány na řadu 371 pro vozbu vlaků EuroCity.

Zdroj: Wikipedia

Model

Model je poháněný 5ti polovým motorem, přenos síly je prostřednictvím všech 4 náprav, sbírání proudu zajišťují všechny 4 nápravy, LED osvětlení přepíná podle směru jízdy. Model je připravený k digitalizaci.

e-shop

372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD 372 001 Bastard ČSD