Vozy Bap a Bmo od firmy Kuehn

Skutečný vůz

První vozy této řady k nám dorazily v roce 1976 z vagonky ve východoněmeckém Görlitzu. Celkem bylo objednáno 50 vozů této řady s plánovaným nasazením na tratě Posázavského pacifiku (trať ČD 210 Praha-Vrané-Čerčany/Dobříš). Zde měly nahradit starší patrové soupravy řady Bp (Bpjo), které po rekonstrukci železničního svršku začaly na trati často vykolejovat. Mezi železničáři i veřejností ovšem nové vozy vyvolávaly rozporuplné pocity. Terčem kritiky se stal přístup do horního podlaží a výhled z oken v horním patře. Domovská stanice Praha Vršovice nebyla dostatečně vybavena pro jejich údržbu, takže vozy byly kvůli opotřebování dlouhodobě odstavovány. Oblíbenou atrakcí se stalo i demolování pater na odstavných kolejích ve Vršovicích. Ani dílny v Plzni si s vozy nevěděly rady, takže několik vozů bylo prohlášeno za neopravitelné a následně zrušené. Uvažovalo se i o odprodeji celé řady zpět do Německa, které ovšem o vozy nemělo zájem. Úspěšné nasazení 2 vozů na trati Rybník - Lipno prokázalo, že odstavování bylo z části zaviněno i nezájmem pracovníků vršovického depa. S postupem času došlo k přehodnocení situace - oprav se ujaly dílny v Nymburce a dokonce zprovoznily i několik zrušených vozů. Postupem času se rozšiřovala působnost těchto vozů po republice.

V roce 2006 slavila patra třicátiny a bylo třeba položit si otázku co dál. Zatímco jiné železniční správy již tyto vozy víceméně úspěšně modernizovaly (DB, MÁV), u ČD byl modernizován pouze vůz číslo 124 (CZE, čalouněná sedadla). V roce 2005 proběhla u všech 26 pater DKV Praha (číslo berte s rezervou) oprava nástupních dveří. Zajímavosti je i využívání automatického zavírání a blokování dveří za jízdy. Vozy byly tímto zařízením vybaveny již z výroby, využíváno je až od konce devadesátých let. V létě byla na Pacifiku jízda s otevřenými dveřmi mezi cestujícími velmi vítána (větrání).

Model

Na trh přicházejí 4 různé vozy. Katalogová čísla

dále vozy vyrobené v malé sérii Vozy 41260 a 61 jsou sériové, 41265 a 66 exkluzivní.

Vozy s označením Bap, tedy sériové, jsou datovány do roku cca 1976, tedy těsně po výrobě, na čelních stranách je uváděn jako výrobce Vagonka Görlitz. Vozy Bmo jsou datovány do období o cca 10 let později, vůz 41265 (se žlutým popisem) lze kombinovat i se sériovými vozy a nebo s druhým vozem Bmo, obě možnosti jsou možné a jistě tím zpestříte provoz na svém kolejišti. Na čelních stranách jsou uvedené dílny Plzeň. Mezi vozy Bap a Bmo jsou mimo čísel a označení rozdíly též v provedení piktogramů, popisy jsou odlišné.

Vozy mají vynikající jízdní vlastnosti, velmi dobře provedené popisy, hadice a šroubovky k dosazení. Vozy mám skladem, je možné je objednávat. Více na fotkách.

Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bap Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bmo Bap,Bmo Bap,Bmo Bap,Bmo Bap,Bmo Bap,Bmo Bap,Bmo Bap,Bmo

Video

Bap,Bmo