Faccs (Sas)

Dnešní povídání je o testování modelů vozů Faccs, neboli postaru - Sas.

Byl jsem požádán firmou Loco, zdali by mohli na mém kolejišti odzkoušet funkčnost nového modelu. Šlo zejména o pevnost a spolehlivost spojení vozů pomocí nových spřáhel a v novém uložení kulisy krátkého spřažení (dále jen KKS) , o chování KKS v protisměrných obloucích ( jde hlavně o zaklesávání nárazníků a chování KKS) a to jak na začátku soupravy (kvůli odporu celé soupravy) tak na konci soupravy (pro změnu “tvrdost” pružinek u KKS a volnost při vychylování KKS do stran) a jízdní odpor vozů (uložení náprav v ložiskách PEHO).

Chování vozů jsme zkoušeli v soupravě o dvaceti vozech Faccs. Tak jsme mohli porovnávat funkčnost KKS při velkém zatížení (hned za HDV) při středním zatížení uprostřed soupravy a nízkém zatížení na konci soupravy. Dále na jednom z vozů byly osazené schůdky, je to třetí vůz za Brejlovcem (Sasz), abychom otestovali, jestli nebudou v provozu překážet.

Jako HDV jsem použil model T478.3001 (pojezd upravený V100, motor Roco, hmotnost zhruba 1/2 továrního Brejlovce) a tovární 555.0259.

Soupravu jsme testovali na lokálce, která začíná 180° obloukem a 20 ‰ kopcem. Trvalé stoupání se pohybuje mezi 1-3 ‰ vyjma dopraven, jsou zde oblouky o poloměru 310mm a protisměrné oblouky. Jednotlivé úseky jsem projížděly několikrát po sobě, různými rychlostmi.

Musím konstatovat, že vozy obstály na 1*. Celou dobu, co jsme vozy testovali, jsme neměli jediný zádrhel.

Faccs (Sas) Faccs (Sas) Faccs (Sas) LOCO

A ještě krátké video, které dokumentuje některé části testování. Také je zde vidět náklad, který budou mít vozy, které se pro nás zrovna vyrábějí. Prosím o shovívavost při sledování videa, vzhledem k technickým problémům jsem natáčel na telefon Nokia...

Faccs (Sas)